Ul. Golisza 10E 71-682 Szczecin

 
Tel. 515-337-871

 
Mail.v-gaz@wp.pl